Anaferon yetişkin: kullanım, fiyat, yorumlar, tablet analogları için talimatlar Anaferon
tıp çevrimiçi

Anaferon: kullanım talimatları

Anaferon: kullanım talimatları

Yetişkinler için Tabletler Anaferon, immünomodülatör bir etkiye ve belirgin bir antiviral etkiye sahip olan homeopatik ilaçlar grubuna aittir. İnsan bağışıklık sisteminin belirli bölümlerinin aktivasyonu ile, viral nitelikteki enfeksiyonla mücadeleye yönelik bağışıklık sistemini uyaran doğal gamma-interferon oluşumu meydana gelir. İlacın bu özelliği, soğuk algınlığı semptomlarından, burun tıkanıklığından, öksürükten, boğaz ağrısından, lakrimasyondan ve rinitten hızlı iyileşmeye katkıda bulunur. Ağız boşluğunun mukoza zarlarıyla temasta Anaferon, belirgin bir antiviral etki gösterir. Buna paralel olarak, bir bakteriyel enfeksiyon ilavesinin olasılığı ve ayrıca süperenfeksiyonun meydana gelme olasılığı azalır. Genellikle, Anaferon ilacını diğer anti-enflamatuar veya ısı düşürücü ajanlarla birleştirirken, dozları düşer. Anaferon'un çeşitli solunum yolu hastalıklarının tedavisinde ve önlenmesinde etkinliği kanıtlanmıştır. En sık, ilaç, herpes virüslerine, grip, enterovirüslere karşı reçete edilir. Araç kene kaynaklı ensefalit virüslerine ve koronavirüsün yanı sıra kuş gribi virüsüne karşı da etkilidir.

Serbest bırakma formu ve kompozisyon

Anaferon tablet biçiminde mevcuttur. Blister 20 tablet içerir. Seri ve son kullanma tarihi hakkında veriler içeren ayrı karton paketlerde paketlenir. Paketteki kabarcıklara ek olarak ilacı tanımlayan bir talimattır. Aleti, ağız boşluğu içinde yavaş emerek kullanın.

Anaferon tabletleri saflaştırılmış gama - aktif maddeleri içeren bir su - alkol karışımı şeklinde insan vücudunun interferonuna karşı antikorları içerir. Magnezyum stearat, laktoz ve mikrokristalli selüloz da ilave maddeler olarak dahil edilir.

Kullanım endikasyonları

Anaferon, aşağıdaki hastalıklar için endikedir:

  • viral patojenlerin kışkırtdığı akut solunum yolu hastalıkları;
  • grip;
  • akut viral solunum yolu hastalığı sırasında oluşabilecek her türlü komplikasyonun önlenmesi;
  • sitomegalovirüs enfeksiyonu;
  • kronik veya akut fazda herpes enfeksiyonu. Genellikle Anaferon'un atanması, genital herpes, enfeksiyöz mononükleoz, adenovirüs, suçiçeği;
  • karışık ve bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde;
  • immün yetmezlik durumları arka planında gelişen enfeksiyonların tedavisi ve bu hastalıkların önlenmesi.

Kontrendikasyonlar

18 yaşın altındaki çocukların tedavisi için, çocukların Anaferon uygulayın. Yetişkinler için Anaferon'un belirtilen yaşa ulaşmış kişiler tarafından kullanılmasına izin verilir. Ana kontrendikasyon, ilacın herhangi bir bileşenine veya talimatlarda belirtilen ek bir maddeye karşı aşırı duyarlılıktır. Emzirme veya emzirme döneminde uzman hekimin iznini gerektirir.

Doz ve Yönetim

Yetişkinler ilacı, kesinlikle öğün aralarında ağız boşluğunda uzun süreli rezorpsiyonla kullanmalıdır. Çözününceye kadar tableti ağzında tutun. Farklı etiyoloji hastalıkları için rejim farklıdır. Dilin altında sadece 1 tablet ilacın dozu değişmeden kalır.

Viral solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde, virüslerin kışkırttığı bağırsak hastalıkları, grip ile nöroenfeksiyon, tedaviye en kısa sürede başlanmalıdır. İlk 2 saatte bir yarım saatte bir Anaferon uygulamanız gerekir. Bundan sonra, hastalığın ilk günlerinde, yaklaşık olarak aynı zaman aralıklarında ilacın 3 dozu daha alınır. İkinci günden tam iyileşmeye kadar, günde üç kez dilin altına 1 tablet alınması önerilir. Görünür etki, rejime göre 3 günlük kullanımdan sonra gerçekleşmezse - teşhisi netleştirmek için derhal doktorunuza başvurmalısınız. Yukarıdaki hastalıkların önlenmesi, olumsuz bir epidemiyolojik dönemde 3 ay boyunca gerçekleştirilebilir. Önleme amacıyla, alım günde 1 tablete azaltılır. Asgari oran 30 gündür. Anaferon ile tedavi sonrasında bir sonraki randevusuna 1 aydan daha erken bir saatte izin verilmemektedir.

Genital herpes tedavisi farklı bir şemaya sahiptir. İlk 3 günde alevlenmesi ile günde 8 kez, dilin altında 1 tablet alınmalıdır. Daha fazla kurs 3 haftadan az olmamalıdır. Bu süre zarfında, gerekli dozaj 24 saat boyunca 4 kez 1 tablettir.

Herpetik hastalıkların alevlenmesini önleme ihtiyacı varsa, Anaferon kullanımı günde 1 defa, 1 tablet ile gerçekleştirilir. Terapi süresi doktor tarafından belirlenir. Bazen profilaktik seyir yaklaşık altı ay sürer.

İmmün yetmezlik durumlarının önlenmesi ve tedavisi, günde bir kez şema 1 dozuna göre gerçekleştirilir. Kursun süresi doktor tarafından belirlenir.

Acil profilaksi için, örneğin, bir kene ısırığından sonra, 21 gün süren Anaferon ilacı ile bir kurs almalısınız. Gerekli dozaj, günde üç kez 1 tablettir.

Gerekirse, diğer semptomatik veya antiviral ilaçlarla eklem uygulaması mümkündür.


Yan etkileri

Araç güvenli kabul edilir, bileşenlere aşırı duyarlılık şeklinde bireysel bir nitelikte nadir reaksiyonlar olabilir. Talimatlarda önerilen dozajdaki artışın arka planında dispeptik komplikasyon olasılığı vardır. Küçük bir müshil etkisi, tabletlerin bileşiminde ilave bileşenlerin bulunması nedeniyle ortaya çıkar.

Özel talimatlar

Hastada konjenital galaktozemi varsa, Anaferon kullanmamak daha iyidir. Kullanım sınırlamaları ayrıca, laktaz, galaktoz veya glukoz, malabsorpsiyon sendromunun sindirimi yetersiz olan insanlar için de geçerlidir. Emziren annelerde ve çocuk sahibi kadınlarda Anaferon'un güvenliği hakkında bilgi yoktur. Bu kişi gruplarının ilacı sadece tıbbi amaçlar için kullanmalarına izin verilir.

İlacın bileşenlerinin diğer araçlarla uyumsuzluğu yoktur, bu nedenle Anaferon'un diğer ilaçlarla paralel kullanımına izin verilir.

Anaferon'un konsantrasyon üzerinde bir etkisi yoktur. Sürüşe yönelik herhangi bir kısıtlama yoktur.

Depolama şartları

Anaferon karanlık ve kuru bir yerde, tercihen orijinal ambalajında, çocuklardan uzakta saklanmalıdır. Uygun bir sıcaklık rejimi 25 santigrat dereceyi aşamaz. Depolama Anaferona 3 yıl izin verdi. Reçetesiz tatiller.


Analoglar Anaferona

Anaferon homeopatik bir ilaçtır. Farmasötik pazarda, antiviral etkiye sahip çok sayıda başka ürün vardır. En ünlü ve etkili Kagocel, Arbidol ve Aflubin'dir. Bu ilaçların bileşimi aynı değildir. Uygun bir tedavi yönteminin atanması doktorun yetkisi dahilindedir.

Fiyatlar Anaferon Yetişkin

Anaferon pastilleri, 20 adet. - 185 ruble.

Anaferon'u 5 puanlık bir ölçekte puanla:
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (oy: 5 , ortalama puanı 5 üzerinden 3.80 )


İlaç Anaferon hakkında yorum:

Geri bildiriminizi bırakın