Kandaki hemoglobin artar, kandaki hemoglobin düzeylerinin yükselmesine neden olur

Yüksek kan hemoglobini

Kandaki yüksek hemoglobin Hemoglobin, oksijenin dokulara taşınmasında rol oynayan ana taşıyıcı bileşiktir. Sağlıklı insanlarda bile kan gazı bileşimindeki önemli dalgalanmalar göz önüne alındığında, hemoglobin konsantrasyonu önemli bir değişebilir.

Açıklanan maddenin kandaki içeriğinin belirlenmesi, parmaktan elde edilen kılcal kanda gerçekleştirilir. Kadınlarda normal hemoglobin konsantrasyonu 120-140 g / l, erkeklerde ise 130-160 g / l'dir.

Bu maddenin molekülü, yalnızca oksijenle değil aynı zamanda diğer kimyasallarla, örneğin glikoz ile güçlü bir bağa girme yeteneğine sahiptir. Bu durumda, elde edilen bileşiğin seviyesinin belirlenmesi endokrinolojik uygulamada sıklıkla kullanılan glikosile edilmiş hemoglobin adı verilir.

Kandaki yüksek hemoglobinin nedenleri şartlı olarak fizyolojik ve patolojik olarak ayrılabilir. Normalde, bu maddenin yüksek konsantrasyonu yüksek dağlık alanların sakinlerinde kaydedilir. Bunun nedeni, havadaki düşük oksijen konsantrasyonuyla, hipoksiyi önlemek için taşıyıcılarının sayısının tüm organ ve dokuları sağlamak için artmasıdır.

Sağlıklı yenidoğanlarda yüksek konsantrasyonlarda hemoglobin görülür. Normalde, herhangi bir ilaç tedavisi kullanılmadan miktarı yavaş yavaş azalır.

Patolojik koşullar altında, hemoglobinde önemli bir artış, inme veya miyokard enfarktüsü gibi tehlikeli durumların gelişimini tetikleyebilecek kan viskozitesi arttıkça, vücut için bir tehlikedir.

Kural olarak, kandaki hemoglobin konsantrasyonundaki bir artış iki patogenetik mekanizmadan kaynaklanır:

  • bu kimyasal maddenin sentezine yönelik işlemlerin aktivasyonu;
  • yoğun sıvı kaybı (kontrol edilemez kusma, diyare) nedeniyle kanın kalınlaşması, dolaşımdaki kan hacminde bir azalmaya neden olur.

Aşağıda, kan plazmasında ana oksijen taşıyıcısının yüksek konsantrasyonuna yol açan koşullar vardır:

  • . Birincil ve ikincil eritrositoz . Anormal derecede yüksek seviyelerde kırmızı kan hücreleri ve hemoglobin ile karakterize edilen bir hastalık grubudur. Oldukça sık, diğer oluşan elementlerin içeriği de artar: trombositler ve lökositler. Bu durumda, hastalık polisitemi olarak adlandırılabilir. Eritrositozda kişi, cildin yoğun kırmızı lekelenmesinden, sklera damarının enjeksiyonundan, yüksek tansiyondan ve en sık alt ekstremitelerde kan pıhtılarının oluşmasından şikayet eder. Tanımlanan hastalık grubu, tümör kategorisine ait olduğundan, tedavi bir onkologla birlikte bir hematolog tarafından gerçekleştirilir.
  • , особенно пороки, которые сопровождаются обогащением легочного кровотока. Konjenital kalp hastalığı , özellikle pulmoner kan akımının zenginleşmesinin eşlik ettiği bozukluklar. Bu durumda, cilt rengi erken çocukluktan itibaren değişir ve mavimsi bir renk tonu vardır. Çocuk genellikle nefes darlığı ile rahatsız edilir, öksürük olabilir. Kalbin ultrasonunu yapmak, doğru teşhisi koymanıza izin verir. Şiddetli bir klinikte bu tür hastalıkların tedavisi sadece operasyonel.
  • , особенно хроническая обструктивная болезнь легких, при которой нарушен процесс обогащения эритроцитов кислородом. Akciğer hastalıkları , özellikle kırmızı kan hücrelerinin oksijenle zenginleşme sürecinin bozulmadığı kronik obstrüktif akciğer hastalığı. Bu tür hastalar cilt ve mukoza zarının siyanotik (mavimsi) rengine sahiptir, nefes darlığı çekerler. Genel olarak, bir kan testinde yüksek seviyede kırmızı kan hücreleri ve hemoglobin bulunur.
  • , характеризующиеся высоким давлением в легочном круге кровообращения. Pulmoner dolaşımdaki yüksek tansiyon ile karakterize edilen kalp kusurları . Büyük ölçüde, romatizmal etiyolojinin mitral darlığının bir özelliğidir. Hastalık ergenlikte başlar ve 25-30 yıl sonra belirgin bir kusura dönüşür. Aşağıdaki sapmalarla karakterize edilen kan çalışmasında: artmış kırmızı kan hücreleri, hemoglobin, lökositler, fibrinojen, tüm alfa ve gama globulin fraksiyonu, C-reaktif protein. Rodopropları iletirken, antistreptolisin-O (ASLO) 'ya yüksek düzeyde antikorlar kaydedilmiştir. Ek tanı yöntemleri göğüs radyografisi ve kalbin ultrasonudur.
  • . Eritropoietinin sentezinde artış . Bildiğiniz gibi, bu madde böbrekler tarafından üretilir ve kemik iliğinde kırmızı kan hücrelerinin oluşumunu ve hemoglobin sentezini düzenler. Bununla birlikte, bazı patolojilerde (tümör, renal arter stenozu, yüksek tansiyon), eritropoietinin sentezi belirgin şekilde arttırılabilir. Bu, genel kan testinde yüksek düzeyde kırmızı kan hücrelerinin ve hemoglobinin saptanmasına yol açar. Dışarıdan, bu hastalar eritrositozlu hastalara benzerler. Bu hastalık gruplarının ayırıcı tanısında önemli zorluklar vardır.
  • . Hemoglobin seviyelerinin yüksek olması , bazı ilaçların kullanımına bağlı olabilir. Örneğin, böbrek yetmezliği olan kişilerde, aneminin düzeltilmesi için eritropoietin kullanımı endikedir. Bununla birlikte, bu ilacın aşırı dozları kandaki hemoglobin seviyesini artırabilir. Aynı sonuç, anabolik steroidlerin kullanılmasına da yol açar.
  • . Sigara. Sigara içenlerde kalp krizi ve felç sık görülme mekanizmalarından biri de kırmızı kan hücrelerinin seviyesini ve hemoglobin konsantrasyonunu arttırmaktır. Bu durum ayrıca kan damarı spazmı, kronik obstrüktif akciğer hastalıkları gelişimi ve arteriyel hipertansiyon ile ağırlaşıyor.
  • , например, высокая концентрация угарного газа, различных отравляющих веществ или нахождение в прокуренном помещении. Ortam havasının gaz bileşiminin değiştirilmesi, örneğin, yüksek konsantrasyonda bir karbon monoksit, çeşitli toksik maddeler veya dumanlı bir odada olma.

| 24 Mart 2014 | | 5,684 | Kan testi
Geri bildiriminizi bırakın


Bekir Er: Merhaba hocam mcv degerim 79.9 du bnden demir ve akdeniz anememisi tetkiti için kan istedi demir 61 ferritin 16.8 çıktı akdeniz anememisi sonucunu bekliyorum olsa buzamana kadar bilgim olurmuydu hocam. Birde kızılaya kan veriyorum akdeniz anememisi çekekenler kan verebilirmi?

Muhammed fatih Sertcan: hocam demir 218 demir bağlama 44 ne önerirsiniz tehlikeli bir durummu acaba benım anlamadığım bu sonuca göre hayvansal gıda yani demir ürünlerimi tüketmem gerek yoksa uzak durmammı gerek